0224 411 16 91

Ortaklar?m?z

...
1980 Sn.Turgut Erg¨¹n taraf?ndan kuruldu. T¨¹rkiye¡¯nin ilk kaynak somunu ¨¹reticisidir.
Somas.com.tr
...
1985 y?l?ndan beri ve daha g¨¹?l¨¹, Enerji Nakil Tasar?m ve Taahh¨¹t, ?elik Konstr¨¹ksiyon ve C?vata ?malat, ve Turizm alanlar?nda ?irketler grubudur. ?s?l i?lem ve galvaniz kaplama prosesleri kendi b¨¹nyesindedir. Toplam 545 ki?ilik ?al??an? ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir
Sara.com.tr
...
Meridyen ?thalat M¨¹messillik Taahh¨¹t Turizm San. ve Ticaret A.?. alanlar?nda ba?ar?yla tan?nan ortaklar?n?n i?birli?iyle 1990 y?l?nda kurulmu?tur. Vida, i? g¨¹venli?i eldivenleri, bant ve bir ?ok ¨¹r¨¹n gruplar?nda ¨¹retim ve hizmet vermektedir. Meridyenas.com.tr
...
1996 y?l?nda kurulan Fabrika ?zmir Atat¨¹rk Organize Sanayi b?lgesi i?erisinde 10.000m2 lik alan ¨¹zerinde 174 ?al??an? ile ISO 9001 - ISO/TS 16949 ve ISO 14001 belgeleri g¨¹vencesi alt?nda y?ll?k 12.000 ton ¨¹retim kapasitesi ile faaliyetine devam etmektedir D?rken Lisansl? Delta Protekt? kaplama prosesi ve ?s?l i?lem prosesleri kendi b¨¹nyesindedir. Obel.com.tr