0224 411 16 91
?

Haberler

SOM BURSA , Kenan SARSILMAZ ve SOMSAN firmas?n?n g¨ı?lerini birle?tirip daha ¨ıst¨ın bir hizmet sa?lamak amac?yla; 2009 y?l?n?n Ekim ay?nda, Nil¨ıfer Organize Sanayi B?lgesinde faaliyetlerine ba?lam??t?r.

Ba?ta otomotiv yan sanayi olmak ¨ızere, makine, in?aat ve mobilya sekt?rlerine ba?lant? elemanlar? (somun, c?vata, pul, vida ve pek ?ok ?zel par?a) sa?lamaktad?r. ¨ıretim ve hizmet prosesinde SOMSAN Firmas?n?n yan? s?ra Net C?vata, Obel ?a-Ra ve Kale vida i?birli?i vard?r. Som Bursa, m¨ı?terilerinin ihtiya?lar?n? en kaliteli ¨ır¨ın, zaman?nda teslim ve en uygun maliyet avantaj? ile kar??lamaktad?r.